Time it

Time it tid– och installationsamordning AB

E A Rosengrens gata 15

421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA

 

Telefon:   031 - 89 54 50

Fax:         031 - 47 60 16

E-post:     info@timeit.se

 

 

 

Time it

En god arbetsmiljö skapar harmoni och ekonomi

Startsida

Time it grundades i december 2002.

Idag är vi sex installationssamordnare som tillsammans har mer än 50 års erfarenhet av yrket.

Installationssamordning och samordnad funktionsprovning utgör basen för vår verksamhet.

Idag är det inte ovanligt att 50-60% av den totala byggkostnaden utgörs av installationstekniska system.

Detta gör att installationssamordnaren är en allt viktigare kugge för ett framgångsrikt projekt.

Installationssamordnarens uppgift är att planera, styra samt ha en övervakande funktion under byggprocessen.

Vi produktionsplanerar projekten med ambitionen att det inte skall vara fler än två yrkeskårer på samma yta som ett led till en bättre arbetsmiljö.

Vi arbetar aktivt med att stimulera entreprenörens arbetsberedning för att undvika produktionsstörningar.

 

Kontakta oss:

Få störningar samt en god Team-känsla ökar effektiviteten.

Genom vår breda branscherfarenhet och vår dagliga kontakt med produktionen är vi ett synnerligt gott stöd under hela byggprocessen. 

Time its personal blandar mångårig erfarenhet med dagens teknik för att möta våra kunders behov i komplexa projekt.